Author Archives: Phần mềm nhà xe

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng doanh thu bán vé xe cho nhà xe

Doanh thu bán vé xe khách truyền thống sẽ bị ảnh hưởng bởi cách mạng công nghệ 4.0 Mặc dù thị trường vận tải hành khách đường bộ tại Việt Nam có quy mô lớn. Thị trường khoảng 7 tỉ USD mỗi năm, Tp Hồ Chí Minh đạt 700 triệu USD/năm còn Hà Nội là […]