Bảo mật thông tin của phần mềm quản lý nhà xe

Mục lục

Những ngày gần đây, vấn đề BẢO MẬT và AN TOÀN DỮ LIỆU chưa bao giờ nóng đến vậy. Liệu nhà xe của bạn đã thực sự tự tin với những phương án bảo mật và an toàn dữ liệu hiện nay?

Doanh nghiệp hoạt động dựa trên những quyết định, quản trị nhà xe cũng tương tự như vậy. Muốn có 1 quyết định đúng, điều đầu tiên chúng ta phải có là đủ dữ liệu. Điều đó càng đúng hơn trong thời buổi công nghệ 4.0. Khi lượng dữ liệu lớn được đầy đủ, chúng ta phân tích được thì chúng ta sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn.

Có những thứ rất cần với người này, nhưng lại không cần với người khác, Dữ liệu cũng vậy, dữ liệu là rác nếu chúng ta không biết vận dụng vào việc gì. Hầu hết mọi người đều lưu lại, người ngoài nhìn vào thì nghĩ đó là rác. Dữ liệu chỉ có ý nghĩa khi dữ liệu biết cách nói lên con số và từ con số đó người sử dụng dữ liệu tận dụng vào các quyết định trong kinh doanh thì đó mới chính là dữ liệu ý nghĩa.

Trong thời đại tin học hóa, toàn bộ dữ liệu đều được lưu trữ dưới dạng số. Doanh nghiệp không thể cạnh tranh nếu sử dụng các phương pháp thủ công, các quy trình phải được tối ưu và được đưa vào các phần mềm xử lý nghiệp vụ chuyên dụng như CRM (Customer Relationship Managerment), SCM (Supplier Chain Management), HRM (Human Resource Management), ERP (Enterprise Resource Planning)… và hệ thống các cổng giao dịch điện tử (Web Portals).

Chính vì vậy, nếu không quan tâm đến vấn đề bảo mật thì tất cả những thông tin trên đều có thể bị tấn công (cả từ bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp). Là người quản lý bạn cần phải nắm rõ các nguyên lý về bảo mật cho nhà xe và các biện pháp đối phó phòng ngừa.

Bảo mật cho Server là rất cần thiết vì đó là chỗ lưu trữ tài liệu quan trọng của bạn, tài liệu nhân viên của bạn, thông tin khách hàng của bạn, các thông tin có giá trị, các Email của bạn, mà nếu phạm luật hoặc bị hủy hoại, hoàn toàn có thể tác động nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh của bạn.

Đặc biệt với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 đang đi vào từng ngành nghề thì việc lựa chọn một đối tác cung cấp nền tảng công nghệ hoặc phương pháp an toàn thông tin là vô cùng quan trọng.

Nếu một ngày, tất cả dữ liệu của bạn bị đóng băng hoặc biến mất. Bạn sẽ làm gì?